Հայերեն | Русский | English

Общие сведения

Научно-методический центр радиологии “Ультраимиджинг” начал  свою деятельность с 2005 года, проводя диагностику методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового исследования. Успешно развивая свою деятельность, в 2008-м году был внедрен  метод многослойной спиральной компьютерной томографии (МСКТ), быстро заняв лидирующие позиции в данной области.

Основные преимущества “Ультраимиджинг”

  20-летний опыт работы. Не будет лишним отметить, что медицинский директор центра, кандидат медицинских наук, доцент Арам Кочарян является основателем метода магнитно-резонансной томографии в Армении. Подготовку кадров для этой цели он начал с 1996-го года.
  Гарантия высокого качества диагностики сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей, патологических изменений внутренних органов, травм и заболеваний суставов. Все заключения выдаются на основе консилиума, что уменьшает риск ошибки и повышает качество диагностики.
  Раз в год наши врачи проходят повышение квалификации в ведущих клиниках мира, на форумах знакомятся с новостями в данной области.

Продолжая улучшать качество обслуживания, в 2011 году центр “Ультраимиджинг” переехал из адреса ул. Московяна, 13 в более удобное помещение, находящееся в районе Канакер-Зейтун, по адресу: ул П. Севаки, 5/7.

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական կենտրոնը իր գործունեությունը ծավալել է 2005 թվականից` կատարելով ախտորոշում մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ) և ուլտրաձայնային հետազոտման մեթոդներով: Հաջողությամբ զարգացնելով իր գործունեությունը` 2008թվականին կենտրոնը նաև ներմուծել է  բազմաշերտ սպիրալային կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա (ԲՍԿՏ) հետազոտման մեթոդը` արագ  նվաճելով առաջատար դիրք ծառայության այս ոլորտում ևս: 

«ՈՒլտրաիմիջինգ»-ի հիմնական առավելություններն են.

 ♦    20-ամյամասնագիտականփորձ: Ավելորդ չէ նշել, որ բժշկական գծով տնօրեն, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ` Արամ Քոչարյանը մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտության հիմնադիրն է Հայաստանում: Հիվանդների ընդունումը և կադրերի պատրաստումն այդ բնագավառում նա սկսել է դեռ 1996 թվականից:
 ♦    Անոթային ախտահարման, չարորակ ուռուցքների, ներքին օրգանների ախտաբանական փոփոխությունների, վնասվածքների և հոդերի հիվանդությունների ախտորոշման բարձր մակարդակի երաշխիք:Բոլոր ախտորոշման եզրակացությունները կայացվում են կոնսիլիումի հիման վրա, ինչն էլ իր հերթին բարձրացնում է ախտորոշման որակը, հնարավորինս նվազեցնում  սխալվելու վտանգը:
 ♦   Մեր բժիշկները տարեկան մեկ անգամ անցնում են վերապատրաստման դասընթացներ աշխարհի լավագույն բժշկական  կենտրոններում, ֆորումներում,  ծանոթանում իրենց մասնագիտական ոլորտի նորություններին:
 ♦   Բժշկական էթիկայի բարձր մակարդակ:  Ցանկացած հատվածի հետազոտությունը կրում է համապարփակ բնույթ, օրինակ. հետազոտության ընթացքում մենք չենք առանձնացնում գլխուղեղի ինչ-որ մի մաս  (հիպոֆիզ, ակնակապիճ և այլն)  և անտեսում մյուս հատվածները:  Մեր բժիշկների  պրոֆեսիոնալիզմը թույլ չի տալիս թաքցնել ցանկացած խնդիր, որը նկատելի է  հետազոտվող հատվածում  ընդհանրապես:
 ♦   Հաճախորդի գրանցման գործընթացը համապատասխանում է  համաշխարհային  ստանդարտներին և կրում է կանխարգելիչ բնույթ՝ ցանկացած  հաճախորդի առողջությունը մեզ համար շատ կարևոր է: Հետազոտություն անցնելուց առաջ մեր մասնագետները զրուցում են հաճախորդի հետ, մանրակրկիտ ուսումնասիրելով  իրավիճակը, բացատրում են հետազոտության ընթացքը և  նախապատրաստում հաճախորդին, որպեսզի բուն հետազոտությունը որևէ վնաս չպատճառի նրա առողջությանը:

Շարունակելով բարելավել հաճախորդների սպասարկման որակը և պայմանները` 2011 թվականին Կենտրոնը Մոսկովյան 13 հասցեից տեղափոխվել է նորակառույց մասնագիտացված շինություն, որը գտնվում է Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքում. Պարույր Սևակ 5/7 հասցեով:

- See more at: http://ultraimaging.am/hy/Pages.aspx?PageId=11#sthash.CImHwd4r.dpuf

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական կենտրոնը իր գործունեությունը ծավալել է 2005 թվականից` կատարելով ախտորոշում մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ) և ուլտրաձայնային հետազոտման մեթոդներով: Հաջողությամբ զարգացնելով իր գործունեությունը` 2008թվականին կենտրոնը նաև ներմուծել է  բազմաշերտ սպիրալային կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա (ԲՍԿՏ) հետազոտման մեթոդը` արագ  նվաճելով առաջատար դիրք ծառայության այս ոլորտում ևս: 

«ՈՒլտրաիմիջինգ»-ի հիմնական առավելություններն են.

 ♦    20-ամյամասնագիտականփորձ: Ավելորդ չէ նշել, որ բժշկական գծով տնօրեն, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ` Արամ Քոչարյանը մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտության հիմնադիրն է Հայաստանում: Հիվանդների ընդունումը և կադրերի պատրաստումն այդ բնագավառում նա սկսել է դեռ 1996 թվականից:
 ♦    Անոթային ախտահարման, չարորակ ուռուցքների, ներքին օրգանների ախտաբանական փոփոխությունների, վնասվածքների և հոդերի հիվանդությունների ախտորոշման բարձր մակարդակի երաշխիք:Բոլոր ախտորոշման եզրակացությունները կայացվում են կոնսիլիումի հիման վրա, ինչն էլ իր հերթին բարձրացնում է ախտորոշման որակը, հնարավորինս նվազեցնում  սխալվելու վտանգը:
 ♦   Մեր բժիշկները տարեկան մեկ անգամ անցնում են վերապատրաստման դասընթացներ աշխարհի լավագույն բժշկական  կենտրոններում, ֆորումներում,  ծանոթանում իրենց մասնագիտական ոլորտի նորություններին:
 ♦   Բժշկական էթիկայի բարձր մակարդակ:  Ցանկացած հատվածի հետազոտությունը կրում է համապարփակ բնույթ, օրինակ. հետազոտության ընթացքում մենք չենք առանձնացնում գլխուղեղի ինչ-որ մի մաս  (հիպոֆիզ, ակնակապիճ և այլն)  և անտեսում մյուս հատվածները:  Մեր բժիշկների  պրոֆեսիոնալիզմը թույլ չի տալիս թաքցնել ցանկացած խնդիր, որը նկատելի է  հետազոտվող հատվածում  ընդհանրապես:
 ♦   Հաճախորդի գրանցման գործընթացը համապատասխանում է  համաշխարհային  ստանդարտներին և կրում է կանխարգելիչ բնույթ՝ ցանկացած  հաճախորդի առողջությունը մեզ համար շատ կարևոր է: Հետազոտություն անցնելուց առաջ մեր մասնագետները զրուցում են հաճախորդի հետ, մանրակրկիտ ուսումնասիրելով  իրավիճակը, բացատրում են հետազոտության ընթացքը և  նախապատրաստում հաճախորդին, որպեսզի բուն հետազոտությունը որևէ վնաս չպատճառի նրա առողջությանը:

Շարունակելով բարելավել հաճախորդների սպասարկման որակը և պայմանները` 2011 թվականին Կենտրոնը Մոսկովյան 13 հասցեից տեղափոխվել է նորակառույց մասնագիտացված շինություն, որը գտնվում է Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքում. Պարույր Սևակ 5/7 հասցեով:

- See more at: http://ultraimaging.am/hy/Pages.aspx?PageId=11#sthash.CImHwd4r.dpuf
2014-02-10

НОВОСТИ

Научно- методический центр радиологии “Ультраимиджинг“ приглашает на работу медсестер с грамотным владением...

читать далее »