Հայերեն | Русский | English

Թափուր աշխատատեղեր

 

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտա-մեթոդական կենտրոնում ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակում աշխատելու համար պահանջվում է բուժքույր: Ստորև պայմաններն են.

Տարիքը. 22-45 տ

Կրթությունը.

միջնակարգ  բժշկական

Պարտադիր ունակություններ (գիտելիքներ).

ռուսաց լեզվի (գրավոր) գերազանց իմացություն

Ցանկալի ունակություններ (գիտելիքներ).

-   վարժ համակարգչային գիտելիքներ` MS Office,
-   ժամանակակից սարքավորումների հետ աշխատելու փորձ:

Անձնական հատկանիշներ. 

-   գեղեցիկ ու կոկիկ արտաքին, շփվող անձնավորություն,
-   սթրեսային հանդուրժողականություն և բարիացակամություն,
-   պրոֆեսիոնալիզմ, աշխատանքային էթիկա և պատասխանատվության զգացում:

Հիմնական պարտականությունները.

 • Պատրաստել այցելուներին  հետազոտության համար – ուղեկցել հետազոտության ամբողջ ընթացքում, հավաքագրել հիվանդության անամնեզը, լսել գանգատները,
 • Ախտորոշիչ հետազոտման արդյունքների գրառում և տպագրում համակարգչի միջոցով,
 • Բժշկական փաստաթղթավարություն – հետազոտման արդյունքերի արխիվացիա և ամսեկան հաշվետվությունների պատրաստում:
- See more at: http://www.ultraimaging.am/arm/articles/17/107/0/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%8A%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80%60-%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-more.html#sthash.pkAo4JMq.dpuf

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտա-մեթոդական կենտրոնում ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակում աշխատելու համար պահանջվում է բուժքույր: Ստորև պայմաններն են.

Տարիքը. 22-45 տ

Կրթությունը.

միջնակարգ  բժշկական

Պարտադիր ունակություններ (գիտելիքներ).

ռուսաց լեզվի (գրավոր) գերազանց իմացություն

Ցանկալի ունակություններ (գիտելիքներ).

-   վարժ համակարգչային գիտելիքներ` MS Office,
-   ժամանակակից սարքավորումների հետ աշխատելու փորձ:

Անձնական հատկանիշներ. 

-   գեղեցիկ ու կոկիկ արտաքին, շփվող անձնավորություն,
-   սթրեսային հանդուրժողականություն և բարիացակամություն,
-   պրոֆեսիոնալիզմ, աշխատանքային էթիկա և պատասխանատվության զգացում:

Հիմնական պարտականությունները.

 • Պատրաստել այցելուներին  հետազոտության համար – ուղեկցել հետազոտության ամբողջ ընթացքում, հավաքագրել հիվանդության անամնեզը, լսել գանգատները,
 • Ախտորոշիչ հետազոտման արդյունքների գրառում և տպագրում համակարգչի միջոցով,
 • Բժշկական փաստաթղթավարություն – հետազոտման արդյունքերի արխիվացիա և ամսեկան հաշվետվությունների պատրաստում:
- See more at: http://www.ultraimaging.am/arm/articles/17/107/0/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%8A%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80%60-%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-more.html#sthash.pkAo4JMq.dpuf

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտա-մեթոդական կենտրոնում ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակում աշխատելու համար պահանջվում է բուժքույր: Ստորև պայմաններն են.

Տարիքը. 22-45 տ

Կրթությունը.

միջնակարգ  բժշկական

Պարտադիր ունակություններ (գիտելիքներ).

ռուսաց լեզվի (գրավոր) գերազանց իմացություն

Ցանկալի ունակություններ (գիտելիքներ).

-   վարժ համակարգչային գիտելիքներ` MS Office,
-   ժամանակակից սարքավորումների հետ աշխատելու փորձ:

Անձնական հատկանիշներ. 

-   գեղեցիկ ու կոկիկ արտաքին, շփվող անձնավորություն,
-   սթրեսային հանդուրժողականություն և բարիացակամություն,
-   պրոֆեսիոնալիզմ, աշխատանքային էթիկա և պատասխանատվության զգացում:

Հիմնական պարտականությունները.

 • Պատրաստել այցելուներին  հետազոտության համար – ուղեկցել հետազոտության ամբողջ ընթացքում, հավաքագրել հիվանդության անամնեզը, լսել գանգատները,
 • Ախտորոշիչ հետազոտման արդյունքների գրառում և տպագրում համակարգչի միջոցով,
 • Բժշկական փաստաթղթավարություն – հետազոտման արդյունքերի արխիվացիա և ամսեկան հաշվետվությունների պատրաստում:
- See more at: http://www.ultraimaging.am/arm/articles/17/107/0/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%8A%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80%60-%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-more.html#sthash.pkAo4JMq.dpuf

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտա-մեթոդական կենտրոնում ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակում աշխատելու համար պահանջվում է բուժքույր: Ստորև պայմաններն են.

Տարիքը. 22-45 տ

Կրթությունը.

միջնակարգ  բժշկական

Պարտադիր ունակություններ (գիտելիքներ).

ռուսաց լեզվի (գրավոր) գերազանց իմացություն

Ցանկալի ունակություններ (գիտելիքներ).

-   վարժ համակարգչային գիտելիքներ` MS Office,
-   ժամանակակից սարքավորումների հետ աշխատելու փորձ:

Անձնական հատկանիշներ. 

-   գեղեցիկ ու կոկիկ արտաքին, շփվող անձնավորություն,
-   սթրեսային հանդուրժողականություն և բարիացակամություն,
-   պրոֆեսիոնալիզմ, աշխատանքային էթիկա և պատասխանատվության զգացում:

Հիմնական պարտականությունները.

 • Պատրաստել այցելուներին  հետազոտության համար – ուղեկցել հետազոտության ամբողջ ընթացքում, հավաքագրել հիվանդության անամնեզը, լսել գանգատները,
 • Ախտորոշիչ հետազոտման արդյունքների գրառում և տպագրում համակարգչի միջոցով,
 • Բժշկական փաստաթղթավարություն – հետազոտման արդյունքերի արխիվացիա և ամսեկան հաշվետվությունների պատրաստում:
- See more at: http://www.ultraimaging.am/arm/articles/17/107/0/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%8A%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80%60-%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-more.html#sthash.pkAo4JMq.dpuf

«Ուլտրաիմիջինգ» ռադիոլոգիայի գիտա-մեթոդական կենտրոնում ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակում աշխատելու համար պահանջվում է բուժքույր: Ստորև պայմաններն են.

Տարիքը. 22-45 տ

Կրթությունը.

միջնակարգ  բժշկական

Պարտադիր ունակություններ (գիտելիքներ).

ռուսաց լեզվի (գրավոր) գերազանց իմացություն

Ցանկալի ունակություններ (գիտելիքներ).

-   վարժ համակարգչային գիտելիքներ` MS Office,
-   ժամանակակից սարքավորումների հետ աշխատելու փորձ:

Անձնական հատկանիշներ. 

-   գեղեցիկ ու կոկիկ արտաքին, շփվող անձնավորություն,
-   սթրեսային հանդուրժողականություն և բարիացակամություն,
-   պրոֆեսիոնալիզմ, աշխատանքային էթիկա և պատասխանատվության զգացում:

Հիմնական պարտականությունները.

 • Պատրաստել այցելուներին  հետազոտության համար – ուղեկցել հետազոտության ամբողջ ընթացքում, հավաքագրել հիվանդության անամնեզը, լսել գանգատները,
 • Ախտորոշիչ հետազոտման արդյունքների գրառում և տպագրում համակարգչի միջոցով,
 • Բժշկական փաստաթղթավարություն – հետազոտման արդյունքերի արխիվացիա և ամսեկան հաշվետվությունների պատրաստում:
- See more at: http://www.ultraimaging.am/arm/articles/17/107/0/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%8A%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80%60-%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-more.html#sthash.pkAo4JMq.dpuf
0000-00-00

ԼՈՒՐԵՐ

Կորոնովիրուսի աշխարհավարակի պայմաններում ԿՏ և ՄՌՏ հետազոտություններ իրականացնող բուժկենտրոնների համար, որոնք շուտով պետք է...

կարդալ ավելին »